Foto: Dries Oomen

Friese natuurdag: kom ook

Kom je op 7 september ook naar Earnewâld? Voor alle Friese vrijwilligers en geïnteresseerden organiseren we voor het eerst een uitgebreide vrijwilligersdag. Van 9.00 tot 16.00 is De Buitenplaats de plek om lezingen, workshops en excursies te volgen. De dag wordt geopend door gedeputeerde Douwe Hoogland. De dag is gratis, maar geef je wel bij voorkeur uiterlijk 1 september op. Hier is alle informatie te vinden.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties en de terreinbeheerders, de Friese Vrijwilligersdag Natuur. 

Voor de vogelaars

Voor elke natuurvrijwilliger is er wat wils. Vogelaars kunnen hun hart ophalen tijdens lezingen over muizen in braakballen van Kerkuilen, de ontwikkelingen van weidevogels en onderzoek naar Wespendieven. Stuk voor stuk interessant werk! 

Aanmelden

Het programma bevat lezingen, workshop, excursies en een informatiemarkt. Deelname (inclusief koffie/thee en lunch) is gratis, maar aanmelden is verplicht. Graag uiterlijk 1 september i.v.m. de catering. Voor de workshops en excursies geldt een beperkt aantal deelnemers; hiervoor kunt u zich inschrijven bij uw aanmelding. De hele dag door is er alle gelegenheid om lezingen te volgen of de stands te bezoeken en met elkaar in persoonlijk contact te komen.

We hopen je op 7 september te zien op De Buitenplaats in Earnewâld.