Ambassadeurs Sovon

Per provincie is een Sovon-'ambassadeur' werkzaam. Deze personen vormen het aanspreekpunt voor vrijwilligers en Vogelwerkgroepen over projectoverstijgende Sovon-zaken. Ze dragen bij aan de totstandkoming van de maandelijkse digitale regio-nieuwsbrief, doorgaans in samenwerking met de regionale vrijwillige coördinatoren. Ook bezoeken zij provinciale bijeenkomsten voor vogeltellers.

De ambassadeurs per provincie

Drenthe: Arend-Jan van Dijk

Flevoland: Symen Deuzeman

Friesland: Romke Kleefstra

Gelderland: Jan Schoppers

Groningen: Peter de Boer

Limburg: Fred Hustings

Noord-Brabant: Henk Sierdsema

Noord-Holland: Roy Slaterus

Overijssel: Harvey van Diek

Utrecht: André van Kleunen

Zeeland: Jan-Willem Vergeer

Zuid-Holland: Albert de Jong