Klimaat en menselijk gebruik

Nederland heeft net als de rest van de wereld te maken met het snel veranderende klimaat. Vogels ervaren de gevolgen hiervan in hun leefgebieden en het oprukken van ziektes.

Ook de maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, hebben gevolgen voor vogels. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van grootschalige wind- en zonneparken.

Sovon voert in internationaal verband onderzoek uit naar de gevolgen van klimaatverandering en menselijk handelen op vogelpopulaties.

Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland Sovon grutto

Energietransitie

»Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland? 

Winter problemen weidevogels Sovon Kievit

Effecten van klimaatverandering

»De winterperiode levert zijn eigen problemen op 

Predatie nesten weidevogels Sovon

Dierziektes

»Wat is de invloed van vossen en andere predatoren op weidevogels?