Waterrijke gebieden

Het waterrijke Nederland vormt een belangrijk leefgebied voor water-, kust- en zeevogels. Ieder voor- en najaar bezoeken miljoenen trekvogels de Waddenzee.

Hoewel Waddenzee en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels.

Sovon houdt een vinger aan de pols, niet alleen door vogeltellingen, maar ook door het uitvoeren van nader onder

Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland Sovon grutto

Watervogels

»Hoe gaat het met de watervogels in Nederland? 

Winter problemen weidevogels Sovon Kievit

Kust, wad en delta

»De winterperiode levert zijn eigen problemen op 

Predatie nesten weidevogels Sovon

Zoete wateren

»Wat is de invloed van vossen en andere predatoren op weidevogels? 

Jaar van de Patrijs Sovon weidevogels onderzoek

Vogels op zee

»Waarom gaan bepaalde soorten achteruit?