Het gebruik van telemetrie in het vogelonderzoek is in opkomst. Sovon biedt diverse mogelijkheden om metingen met bijvoorbeeld trackers, radio- en GPS-zenders en temperatuurloggers toe te passen in uw onderzoeksprojecten.

[verdere omschrijving]

Toepassing

Bij de inzet van telemetrie voor onderzoek kunt u denken aan de volgende toepassingen:

  • Metingen aan incubatiegedrag met behulp van temperatuurloggers
  • Onderzoek aan predatie van kuikens met radiozenders
  • In kaart brengen van ruimtelijk gedrag van vogels, inclusief foerageergedrag, dispersiegedrag en migratie met behulp van GPS-zenders

Portfolio

Vliegveiligheid verbeteren

»Sovon doet in opdracht van het Duitse “Institut für Vogelforschung” mee aan een groot internationaal onderzoek gefinancierd door de “European Space Agency” (ESA). Dit onderzoek richt zich op het volgen van Kleine Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen en Brandganzen met behulp van satellietzenders en is onderdeel van het overkoepelende onderzoek Avian Alert. Lees meer »

 

Onderzoek naar predatie

»Boerenlandvogels zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf vormen belangrijke oorzaken. Daarnaast wordt predatie veelvuldig genoemd. In hoeverre speelt predatie werkelijk een rol, en zo ja door wat? Lees meer »